صفحه اصلی آموزه های VoIP

آموزش های VoIP

چگونگی استفاده از AGI

واسط AGI     جهت ارتباط Asterisk     با فضای خارج از آن است. با استفاده از این واسط این امکان وجود دارد که برنامه و یا اسکریپت خاصی را اجرا نمود. در این ارتباط امکان استفاده از توابع استریسک و همچنین پاس دادن متغیرها به سادگی امکان پذیر است. ار ادامه هدف اجرا نمودن یک اسکریپت به زبان PHP     می باشد که یک فایل صوتی را پخش می نماید.

1-      ابتدا یک فایل با نام دلخواه در مسیر     /var/lib/asterisk/agi-bin    ایجاد می نماییم و دستورات مورد نظر را در ادامه­ی خط #!/usr/bin/php وارد می نماییم.

2-     مجوز لازم جهت اجرا را با استفاده از دستور chmod a+x {FILE NAME} ایجاد می نماییم.

3-     توجه داشته باشید جهت استفاده از کلاس AGI و ارتباط با استریسک حتماً اسکریپت های phpagi در مسیر مربوطه موجود باشند.

4-     در فایل مربوط به Dial plan استریسک (فایل extensions.conf) دستور اجرای اسکریپت خود را با استفاده از دستور AGI({AGIFILENAME}) وارد نمایید.

فایل mhsaleh.agi

#!/usr/bin/php

<?php

set_time_limit(0);

require('phpagi.php');

$agi = new AGI();

$agi->answer();

$agi->stream_file('fpm-calm-river');

$agi->hangup();

?>

فایل extensions.conf

exten => 567,1,agi(mhsaleh.agi)

آخرین بروزرسانی (جمعه ، 24 دی 1389 ، 13:24)

 

VoIP چیست

کلمه VoIP مخفف کلمات Voice Over Internet Protocol می باشد و به معنای انتقال صوت بر روی بستر شبکه با استفاده از پروتکل IP می باشد. با استفاده از این تکنولوژی کاربران قادر به برقراری ارتباط صوتی و حتی تصویری در بستر اینترنت خواهند بود و بدون تاثیر موقعیت جغرافیایی با هر نقطه ای از دنیا امکان مکالمه میسر خواهد شد.

آخرین بروزرسانی (سه شنبه ، 11 آبان 1389 ، 18:59)

 
Loading