صفحه اصلی آموزه های VoIP آموزش های Asterisk نصب Asterisk با استفاده از توزیع های باینری

نصب Asterisk با استفاده از توزیع های باینری

مقدمه

نرم افزارها معمولاً به دو صورت ارائه می گردند حالت اول سورس کامل نرم افزار در اختیار کاربر گذاشته می شود و کاربر برای آنکه نرم افزار را روی سیستم خود نصب نماید باید از ابزارهایی همچون کامپایلر و لینکر استفاده نماید تا کد نرم افزار قابل اجرا گردد.

در حالت دوم توسعه دهنده نرم افزار آن را برای معماری های خاصی از پیش کامپایل می نماید و کاربر تنها کافیست که آن را اجرا نماید. به بسته ی نرم افزاری که به این صورت ارائه می شود اصطلاحاً بسته باینری گفته می شود.

در روش اول کاربر می تواند نرم افزار را بر روی هر معماری که ابزارهای ساخت آن وجود داشته باشد نصب و اجرا نماید اما انجام چنین کاری نیازمند فراهم آوردن ابزار و انجام عملیات متفرقه می باشد. در روش دوم نصب نرم افزار و مدیریت آن ساده تر می باشد اما ارائه دهنده نرم افزار باید برای معماری های مختلف کد نرم افزار را کامپایل کند.

نصب نرم افزار Asterisk     با استفاده از توزیع باینری آن سبب ساده شدن مدیریت سیستم می گردد. با استفاده از ابزارهای مدیریت پکیج های نرم افزاری که بخشی از توزیع های لینوکسی را تشکیل می دهند می توان اقدام به نصب و به روز رسانی نرم افزارها نمود بدون آنکه نیاز به نصب دستی پکیج های وابسته باشد.

توزیع های خانواده Debian     از APT     و خانواده RedHat     از YUM     جهت مدیریت نرم افزارهای خود استفاده می نماید و نرم افزار Asterisk     از طریق هر دو قابل نصب می باشد.

نصب Asterisk     با استفاده از YUM

سامانه مدیریت نرم افزار YUM که در توزیع های خانواده RedHat همچون CentOS و Fedora استفاده می شود جهت اتصال به منابع نرم افزاری نیازمند یک یا چند فایل معرف می باشد. این فایل ها در مسیر /etc/yum.repos.d با پسوند .repo وجود دارند که اطلاعاتی از قبیل آدرس منبع نرم افزاری درون آن نوشته شده است.

برای معرفی منبع نرم افزار Asterisk با اجرای دستور زیر یک فایل با نام centos-asterisk.repo ایجاد می نماییم

 $ vi /etc/yum.repos.d/centos-asterisk.repo 

و سپس محتویات زیر را در آن می نویسیم

[asterisk-current]

name=CentOS-$releasever - Asterisk - Current

baseurl=http://packages.asterisk.org/centos/$releasever/current/$basearch/

enabled=1

gpgcheck=0

#gpgkey=http://packages.asterisk.org/RPM-GPG-KEY-Digium

با اجرای دستور زیر یک فایل دیگر با نام centos-digium.repo ایجاد می گردد.

 

$ vi /etc/yum.repos.d/centos-digium.repo

سپس محتوای زیر را در آن می نویسیم

 

[digium-current]

name=CentOS-$releasever - Digium - Current

baseurl=http://packages.digium.com/centos/$releasever/current/$basearch/

enabled=1

gpgcheck=0

#gpgkey=http://packages.digium.com/RPM-GPG-KEY-Digium

حال منابع مورد نیاز به سیستم شما معرفی گردید. برای نصب Asterisk شما می توانید دستور زیر را اجرا نمایید. توجه داشته باشید که این دستور نسخه 1.8 نرم افزار Asterisk را نصب می نماید.

 

 

$ yum install asterisk18 asterisk18-configs

در صورتی که از کارت های تلفنی استفاده می نمایید با اجرای دستور زیر ماژول های مربوطه نیز نصب می گردد.

$ yum install dahdi-linux dahdi-tools libpri

در پایان شما می توانید از نرم افزار Asterisk استفاده نمایید.

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه ، 12 بهمن 1390 ، 11:51)

 
Loading