صفحه اصلی متفرقه کامپیوتر پشتیبانی لینوکس از NTFS

پشتیبانی لینوکس از NTFS

سیستم عامل لینوکس یکی از قدرتمندترین سیستم عامل های موجود می باشد اما سیستم عامل های ماکروسافت به علت برخی دلایل گسترش بیشتری یافته و در میان کاربران خانگی و سیستم های PC     جایگاه ویژه ای کسب نموده. هر سیستم عامل دارای ویژگی های خاص خود می باشد و بعضاً جهت انجام فعالیت های مربوط به خود از معماری و حتی تکنولوژی خاصی استفاده می نماید. سیستم عامل ویندوز نیز از سالها پیش برای سیستم فایل خود از فرمت خاصی با نام NTFS     استفاده نمود و تا به امروز در بسیاری از سیستم ها مورد استفاه قرار می گیرد. سیستم عامل لینوکس ماهیتاً از این فایل سیستم پشتیبانی نمی نماید البته امروژه اکثر توزیع های لینوکس امکان استفاده از این فایل سیستم را مقدور می سازند. این مطلب مربوط به آن دسته از توزیع های لینوکس می باشد که به طور پیش فرض از این سیستم فایل پشتیبانی نمی نمایند. در صورتی که سیستم عامل لینوکس شما امکان پشتیبانی از این فایل سیستم را پیدا کند شما قادر خواهید بود اطلاعاتی که بر روی دیسک های مورد استفاده ویندوز با فرمت NTFS     ذخیره گردیده را بازیابی نمایید. این مطلب به زبان انگلیسی می باشد شما می توانید با انجام مراحل زیر از یک هارد دیسک با فرمت NTFS     در سیستم عامل لینوکس استفاده نمایید.

در صورتی که چینش راست و چپ در نمایش مشکل داشت مطالب را در یک نرم افزار واژه پرداز مانند Microsoft Office Word کپی نمایید.

 

Linux natively doesn’t support NT File System (NTFS). To overcome to this problem Tuxera community have introduced a solution named NTFS-3g. The NTFS-3g is an open source package for systems that don’t support NTFS file system like Mac OS and Linux based systems. There are few steps to install NTFS-3g on a Linux distribution like Cent OS that does not support NTFS by default.

1-       Getting the package

You can download the package from the official web site by http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-download/ address or you can execute this command to download the package on the target system

#cd /usr/src

#wget http://tuxera.com/opensource/ntfs-3g_ntfsprogs-2011.4.12.tgz

2-       Extracting package

To extract the tgz package execute below command

#tar -xvf ntfs-3g_ntfsprogs-2011.4.12.tgz

3-       Installation

After successful extraction you should install the software. Because we are using the source of the package we should build it before installation. First of all we should change the directory by the following command

#cd ./ntfs-3g_ntfsprogs-2011.4.12

After that we configure the build process

#./configure

If there was no error we can start the build processes by executing make command

#make

if there were no errors during build process we can install the program

#make install

4-       Mounting your NTFS Disk

To mount your NTFS formatted disk at boot time first create an empty directory

#mkdir /mhsaleh

Then open /etc/fstab file by any text editor (we use vim)

#vim /etc/fstab

Add the fallowing line at the end of the existing entries in the example our NTFS partition is /dev/sda3 and the mount point is /mhsaleh

/dev/sda3         /mhsaleh          ntfs-3g defaults      0 0

5-       Enjoy

Now you are access your partition thru /mhsaleh directory

آخرین بروزرسانی (پنجشنبه ، 15 ارديبهشت 1390 ، 14:28)

 
Loading