صفحه اصلی آموزه های VoIP آموزش های عمومی VoIP ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از SPA3000

ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از SPA3000

دستگاه SPA3000 محصول شرکت Linksys يک دستگاه مبدل تلفن آنالوگ (ATA) با يک درگاه FXO که خط شهري به آن متصل مي شود و يک درگاه FXS که تلفن آنالوگ به آن متصل مي شود مي باشد. اين دستگاه داراي يک درگاه شبکه 10Mbps مي باشد. اين دستگاه جهت ارتباط VoIP از پروتکل SIP استفاده مي نمايد و داراي انواع امکانات مورد نياز اين پروتکل مي باشد. دستگاه SPA3000 اين قابليت را دارا مي باشد که بدون نياز به SIP Server با پايانه هاي ديگر ارتباط مستقيم بر قرار نمايد اين قابليت ما را قادر مي سازد تا بتوانيم درگاه هاي آنالوگ اين دستگاه را جهت راهکار هايي همچون انتقال خطوط، Hot line و ... پيکر بندي نماييم. در اين راهنما قصد داريم تا دو نمونه از اين دستگاه ها را به گونه اي پيکربندي نماييم که زماني که تلفن 1 در سمت کاربر 1 گوشي تلفن خود را برداشت پس از شنيدن بوق آزاد در صورت شماره گيري هر شماره اي آن شماره از خط شهري متصل به دستگاه در سمت کاربر 1 شماره گيري گردد و با شماره گيري شماره *201 تلفن 2 درسمت کاربر 2 زنگ بخورد و با شماره گيري *202 خط شهري متصل به دستگاه شماره 2 آزاد گردد و کاربر قادر به شماره گيري باشد. به همين شکل براي سمت 2 نيز به همين شکل خواهد بود.


دستگاه SPA3000 داراي يک درگاه شبکه مي باشد که شما مي تواند تنظيمات مربوط به دستگاه را از طريق واسط وب داخلي اين دستگاه انجام دهيد. همچنين اين دستگاه داراي يک منوي گويا مي باشد که در صورتي که تلفن خود را به درگاه FXS اين دستگاه متصل کرده باشيد با شماره گيري **** قابل دسترس خواهد بود.
در گام اول قصد داريم دستگاه را جهت تنظيمات اوليه راه اندازي مي نماييم. براي اين کار دستگاه را از طريق درگاه شبکه به شبکه خود متصل مي کنيم. در صورتي که دستگاه خود را براي بار اول راه اندازي مي نماييد به صورت پيشفرض آدرس آي پي 192.168.0.100 بر روي اين دستگاه تنظيم گرديده است. توجه داشته باشيد اگر شبکه شما به گونه اي پيکربندي شده که به پايانه هاي داخل شبکه به طور خودکار آدرس IP اختصاص مي دهد و داراي DHCP مي باشد دستگاه به طور خودکار از سرور DHCP شما IP خواهد گرفت و جهت اطلاع از آدرس IP اختصاص داده شده شما مي بايستي يک تلفن آنالوگ به درگاه Phone (FXS) دستگاه متصل نموده و بدون توجه به بوق در حال پخش با شماره گيري **** وارد منوي صوتي شويد پس از آن کد 110 را شماره گيري نماييد و در انتها کليد # را بفشاريد در اين هنگام آدرس IP دستگاه به صورت صوتي پخش خواهد شد. در صورتي که IP 0.0.0.0 خوانده شد به اين معني مي باشد که دستگاه در گرفتن IP دچار مشکل شده.
پس از آنکه دستگاه IP گرفت شما قادر خواهيد بود تا به واسط وب دستگاه دسترسي پيدا کنيد. براي اينکار از طريق يک رايانه داخل شبکه خود بروزر وب را باز نماييد و در نوار آدرس، آدرس IP دستگاه SPA3000 خود را وارد نماييد.
در صفحه اصلي اطلاعات مربوط به وضعيت دستگاه نمايش داده مي شود. براي انجام تنضيمات دستگاه داراي 4 حالت مختلف مي باشد که هر يک دسترسي متفاوتي نسبت به ديگر دارد. در حالت کلي دستگاه داراي دو مد مدير (admin) و کاربر (user) مي باشد که هر يک نيز به دو مد پايه (basic) و پيشرفته (advance) تقسيم مي گردد. بيشترين دسترسي مد مدير و به صورت پيشرفته مي باشد. جهت ورود به اين مد ابتدا بر روي admin login کليک کنيد و پس از آن مد advanced را انتخاب نماييد.
گام بعدي تنظيم آدرس IP مي باشد. با انتخاب تب System تنظيمات مربوط به شبکه دستگاه قابل دسترس خواهد بود.

در قسمت System Configuration شما مي توانيد براي دو حالت کاربر و مدير رمز عبور قرار دهيد و يا واسط وب دستگاه را غير فعال نماييد.
قسمت Internet Connection Type تنظيمات مربوط به آدرس IP دستگاه مي باشد و در صورتي که قصد داريد IP دستگاه را به صورت ثابت تعيين نماييد گزينه DHCP را بر روي no قرار دهيد. در نمونه آدرس IP دستگاه شماره 1 را 192.168.0.50 و دستگاه شماره ي 2 را 192.168.0.51 قرار داديم.
بخش Optional Network Configuration تنظيمات اختياري شبکه مي باشد و شما مي توانيد نام دستگاه را در قسمت Host name وارد نماييد. همچنين امکان تعريف DNS نيز به صورت primary و secondary نيز مي باشد. اين دستگاه قادر مي باشد زمان خود را با استفاده از يک سرور زمان شبکه تنظيم نمايد که شما مي توانيد آدرس آن را در قسمت Primary NTP Server و Secondary NTP Server تعريف نماييد.
در تب Regional و در قسمت Miscellaneous شما مي توانيد پارامتر مربوط به time zone را طبق منطقه ي خود تعريف نماييد. همچنين در اين قسمت تنظيمات مربوط به تشخيص Caller ID وجود دارد که با توجه به خط خود تعيين مي گردد.

پس از انجام تمام تنظيمات (در تب هاي مختلف) جهت اعمال تغييرات بر روي کليد Submit All Changes کليک نماييد. پس از آن در صورت نياز دستگاه Reboot خواهد شد.
پس از اين مرحله تنظيمات اوليه به پايان مي رسد و دستگاه جهت اعمال تنظيمات تکميلي آماده مي باشد.
در مرحله ي تنظيمات تکميلي قصد داريم سناريو مطرح شده در ابتداي اين راهنما را پياده سازي کنيم. در دستگاه SPA3000 درگاه FXS به عنوان Line1 و درگاه FXO با عنوان PSTN Line شناخته مي گردد که در واسط وب نيز دو تب متفاوت به همين عناون ديده مي شود. ابتدا وارد تب Line1 مي شويم


  1- در قسمت مربوط به Proxy and Registrations پارامتر Use OB proxy in dialing و Register را بر روي no و پارامترهاي make call without reg. و Ans call without reg. را بر روي yes قرار دهيد.

  2- حال براي درگاه Line 1 شما مي بايستي يک شماره اختصاص دهيد. اين عمل در قسمت Subscriber Information و در فيلد User ID صورت مي پذيرد که در نمونه ما قصد داريم شماره Line 1 از دستگاه 1 را 101 و شماره PSTN Line از دستگاه 1 را 102 قرار دهيم. توجه داشته باشد که اين شماره متفاوت از دستگاه سمت مقابل شما باشد به همين دليل براي دستگاه 2 شماره Line 1 و PSTN Line را به ترتيب 201 و 202 قرار مي دهيم. به طور اختياري شما مي توانيد يک نام براي خط خود انتخاب نماييد تا در زمان تماس براي سمت مقابل نمايان گردد که در فيلد به عنوان Display name مشخص مي گردد. همين طور براي امنيت بيشتر يک شناسه رمز و شناسه تعيين هويت نيز انتخاب مي کنيم که جهت سهولت هم نام شماره خط در نظر مي گيريم و Use Auth ID را yes مي کنيم.


  3- در دستگاه SPA 3000 اين امکان وجود دارد که 4 پايانه را به عنوان دروازه عبور تماس معرفي نماييم. ما نيز 2 گيت وي را در دستگاه معرفي مي نماييم که يکي Line 1 دستگاه مقابل و ديگري PSTN Line دستگاه مقابل مي باشد. براي اينکار در قسمت Gateway Accounts در فيلدهاي مربوط به Gateway 1 و Gateway 2 آدرس IP دستگاه مقابل را وارد مي کنيم. سپس در فيلدهاي GW 1 Auth ID و GW 1 Password شناسه و رمز مربوط به Line 1 در دستگاه مقابل را وارد مي نماييم و در فيلدهاي GW 2 Auth ID و GW 2 Password اطلاعات مربوط به PSTN Line دستگاه مقابل را وارد مي کنيم.


  4- مهم ترين قسمت پيکربندي قسمت مربوط به Dial Plan مي باشد. اين قسمت مشخص کننده اين مي باشد که کاربر با شماره گيري چه شماره اي به کجا متصل گردد. طبق سناريو تعريف شده تماس کاربر با شماره گيري هر شماره ي بيش از 1 رقم از خط محلي متصل به درگاه FXO همان دستگاه برقرار خواهد شد و با شماره گيري *201 در دستگاه شماره 1 تلفن در دستگاه مقابق زنگ بخورد و با شماره گيري *202 خط متصل به دستگاه مقابل آزاد گردد و کاربر پس از شنيدن بوق آزاد شماره خود را شماره گيري نمايد. به همين صورت براي دستگاه شماره 2 نيز اين امکان وجود خواهد داشت با اين تفاوت که براي ارتباط با تلفن مقابل کاربر مي بايستي شماره *101 و براي آزاد سازي خط مقابل *102 را شماره گيري نمايد. براي اين کار در قسمت Dial Plan مربوط به Line 1 در دستگاه شماره 1 دستورات (x.<:@gw0>|<*:>201S0<:@gw1>|<*202:>S0<:@gw2>) را جايگزين مقدار پيش فرض نماييد.
و در دستگاه شماره 2 نيز اطلاعات (x.<:@gw0>|<*:>101S0<:@gw1>|<*102:>S0<:@gw2>) را وارد مي نماييم.

 
  5- حال به تب PSTN Line وارد مي شويم و در قسمت SIP Setting پارامتر SIP Port را بر روي 5060 قرار مي دهيم.

  6- تنظيمات مربوط به قسمت هاي Proxy and Registration و Subscriber Information را همانند Line 1 انجام مي دهيم.

  7- سپس در قسمت VoIP to PSTN Gateway Setup گزينه هاي Line 1 VoIP Caller DP و VoIP Caller Default DP را بر روي گزينه ي none قرار دهيد.

در انتها با فشردن کليد Submit تنظيمات انجام گرفته بر روي دستگاه اعمال خواهد گرديد و پس از آن شما قادر خواهيد بود سامانه خود را تست و استفاده نماييد.
در صورتي که شبکه ارتباطي شما به گونه اي پيکربندي گرديده است که ارتباط متقابل دستگاه ها توسط NAT صورت مي پذيرد توجه داشته باشيد که تغيير آدرس هاي IP به تنهايي کافي نيست و مي بايستي تنظيمات ديگري علاوه بر تنظيمات فوق انجام دهيد تا ارتباط شما بر قرار گردد. اين تنظيمات که در ادامه توضيح داده مي شوند به تنهايي کافي نيستند و شبکه داخلي شما نيز بايد به طور مناسب پيکربندي گردد.


  1- در تب SIP در قسمت NAT Support Parameters طبق نمونه 6 پارامتر اول را بر روي yes قرار دهيد و در فيلد EXT IP آدرس IP پشت NAT خود را وارد نماييد.

  2- در تب Line 1 در قسمت NAT Setting گزينه هاي NAT Mapping Enable و NAT Keep Alive را بر روي yes قرار دهيد.

  3- در قسمت Gateway Accounts گزينه ي NAT Mapping enable را براي GW متناظر yes قرار دهيد.

  4- در تب PSTN Line نيز در قسمت NAT Setting گزينه هاي مربوطه را همانند Line 1 تغيير مي دهيم.

عيب يابي:
    1- با برداشتن گوشي صداي بوق اشغال پخش مي شود.
        a. مرحله ي 1 را چک کنيد که آيا Registration را برابر no قرار داده ايد.
        b. در مرحله ي 4 Dial Plan را برسي نماييد.
    2- با برداشتن گوشي هيچ صدايي شنيده نمي شود.
        a. از اتصال مناسب تلفن و برق به دستگاه اطمينان حاصل فرماييد
        b. گوشي را قطع نماييد و دستگاه را خاموش و روشن نماييد منتظر بمانيد تا نشانگر Status خاموش گردد سپس گوشي را برداريد.
        c. Dial Plan را در مرحله ي 4 برسي نماييد.
    3- در هنگام شماره گيري جهت ارتباط از خط محلي بعد از مدت زماني بوق اشغال شنيده مي شود.
        a. اتصال خط شهري به دستگاه خود را برسي نماييد.
        b. Dial Plan را در مرحله ي 4 برسي نماييد.
    4- در هنگام شماره گيري خط شهري سمت مقابل بوق اشغال شنيده مي شود.
        a. از اتصال مناسب خط شهري به دستگاه مقابل اطمينان حاصل فرماييد.
        b. برسي نماييد که خط داراي ولتاژ مناسب باشد.
        c. ممکن است خط مشغول باشد.
    5- با برداشتن گوشي بلافاصله خط شهري آزاد مي گردد.
        a. از اتصال مناسب برق به دستگاه اطمينان حاصل نماييد (نشانگر Act مي بايستي ثابت گردد).
        b. ارتباط شبکه دستگاه خود را برسي نماييد (نشانگر Status روي دستگاه مي بايستي خاموش گردد).

آخرین بروزرسانی (جمعه ، 24 دی 1389 ، 13:23)

 
Loading