صفحه اصلی آموزه های ویدئوکنفرانس آموزش های عمومی ویدئوکنفرانس ویدئو کنفرانس چیست؟

ویدئو کنفرانس چیست؟

ویدئو کنفرانس به ارتباط زنده و دو طرفه بین دو یا چند نقطه به صورت صوتی و تصویری گفته می شود. این ارتباط با استفاده از روش های مختلف و بسترهای متنوع امکان پذیر می باشد. اما آنچه در این بخش مطرح می گردد استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاص جهت ایجاد ارتباط ویدئوکنفرانس بر روی بستر IP می باشد.

نوع خاصی از ویدئو کنفرانس که بدون نیاز به سخت افزار و نصب نرم افزار بر روی رایانه، تحت وب صورت می پذیرد را Web Conference می نامند.

در سایر حالات ویدئو کنفرانس گاهاً از تجهیزات سخت افزاری خاصی جهت برقراری این ارتباط استفاده می گردد.

آخرین بروزرسانی (سه شنبه ، 9 آذر 1389 ، 22:28)

 
Loading